* Katalaluan adalah 'case sensitive'

Home > Jawatan Kosong


 
Jawatan Kosong
 
Jawatan Kosong Terbuka
   
Kumpulan Pengurusan dan Profesional
Bil. Jawatan Tarikh Iklan Tarikh Tutup Syarat Lantikan
Jawatan 1 : PENOLONG PENSYARAH 05/10/2018 22/10/2018 [Info]
Kumpulan Sokongan
Bil. Jawatan Gred Tarikh Iklan Tarikh Tutup Syarat Lantikan
2017 University of Malaya Centre for Continuing Education.