* Katalaluan adalah 'case sensitive'

Home > Pendaftaran Baru

Pendaftaran Baru
 
* Semua maklumat wajib diisi
   
Kewarganegaraan :
Katalaluan :
  1. Min 8 char
2. Mengandungi sekurang-kurangnya 1 nombor dan 1 alphabet
3. Campuran sekurang-kurangnya 1 karakter huruf kecil dan 1 karektor huruf besar
Pengesahan Katalaluan :
ID Pengguna :  (Maks 15 karakter; ruang dan simbol tidak dibenarkan)
Tarikh Lahir :  
Alamat E-Mel :
(Sila masukkan alamat e-mel yang sah)
Kelayakan Akademik Tertinggi :
 
                                                                     


2017 University of Malaya Centre for Continuing Education.